சற்றுமுன்:பங்ளாதேஷில் பறவைக்காய்ச்சல்

Posted on 032527pm. Filed under: உலகம், மருத்துவம் |

பங்ளாதேஷில் பறவைக் காய்ச்சல்(Bird Flu) பரவியுள்ளதாகத் தெரிகிறது. அங்குள்ள பண்ணைகளிலிருந்து சுமார் 5,600 கோழிகள் கொன்றழிக்கப்பட்டன.

Bird flu detected in Bangladesh, 5600 chickens killedPeople’s Daily Online – 23 Mar 2007
Bird flu enters Bangladesh Financial Express.bd
Bangladesh says detects bird flu in poultry Reuters India

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  About

  இஸ்லாமிய செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் ஒப்பற்ற இணையதளம்.

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: