சற்றுமுன்: அபாயகரமான பெண் நரிகள் குளோன் செய்யப்பட்டது.

Posted on 032650pm. Filed under: அறிவியல், உலகம் |


அபாயகரமான பெண் நரிகள் குளோன் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தென் கொரிய ஆராயச்சியாளர்களால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2005 அக்டோபர் மாதம் இவை குளோன் செய்யப்பட்டதாகவும் தற்பொழுது ஆரோக்கியமாக உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

“Discovery News”

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  About

  இஸ்லாமிய செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் ஒப்பற்ற இணையதளம்.

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: