சற்றுமுன்:IIM கட்டண உயர்வு

Posted on 032734pm. Filed under: இந்தியா, கல்வி |

பெங்களூர் மற்றும் இந்தூர் இந்திய மேலாண்மை கல்வி நிறுவனங்கள் கல்வி கட்டணங்களை உயர்த்தியுள்ளன. IIM-B ரூ. 75,000மும் இந்தூர் ரூ.40,000மும் உயர்த்தியதில் பெங்களூர் ஐ.ஐ.எம்மின் புதிய கட்டணம் ரூ2.5 லட்சமாகவும் இந்தூரின் கட்டணம் ரூ. 1.90 லட்சமுமாக மாறுகிறது.

மற்ற நிறுவனங்களும் விரைவில் கட்டண உயர்வை அறிவிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

IIMs in Bangalore, Indore hike fees; others to follow

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  About

  இஸ்லாமிய செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் ஒப்பற்ற இணையதளம்.

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: