சூப்பர் 8 போட்டி அணிகள், தேதி

Posted on 032706pm. Filed under: கிரிக்கெட் |

உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் இரண்டாவது சுற்றான சூப்பர்-8 பிரிவில் அணிகள் மோதும் தேதி, இடம் குறித்த விவரங்கள்:

மார்ச் 27: (ஆன்டிகுவா) மே.இ.தீவுகள் -ஆஸி.

மார்ச் 28: (கயானா) தென் ஆப்பிரிக்கா -இலங்கை.

மார்ச் 29: (ஆன்டிகுவா) மே.இ.தீவுகள்-நியூஸி.

மார்ச் 30: (கயானா) அயர்லாந்து-இங்கிலாந்து.

மார்ச் 31: (ஆன்டிகுவா) ஆஸி.-வங்கதேசம்.

ஏப்ரல் 01: (கயானா) மே.இ.தீவுகள்-இலங்கை.

ஏப். 02: (ஆன்டிகுவா) வங்கதேசம்-நியூஸி.

ஏப். 03: (கயானா) அயர்லாந்து-தென் ஆப்.

ஏப். 04: (ஆன்டிகுவா) இங்கிலாந்து-இலங்கை.

ஏப். 5 மற்றும் 6: ஓய்வுதினம்.

ஏப். 07: (கயானா) வங்கதேசம்- தென் ஆப்.

ஏப். 08: (ஆன்டிகுவா) ஆஸி.-இங்கிலாந்து.

ஏப். 09: (கயானா) அயர்லாந்து-நியூஸிலாந்து.

ஏப். 10: (கிரெனாடா) மே.இ.தீவு-தென் ஆப்.

ஏப். 11: (பார்படோஸ்) இங்கி.-வங்கதேசம்.

ஏப். 12: (கிரெனாடா) இலங்கை-நியூஸிலாந்து.

ஏப். 13: (பார்படோஸ்) ஆஸி.-அயர்லாந்து.

ஏப். 14: (கிரெனடா) தென் ஆப்.-நியூஸி.

ஏப். 15: (பார்படோஸ்) வ.தேசம்-அயர்லாந்து.

ஏப். 16: (கிரெனடா) ஆஸி.-இலங்கை.

ஏப். 17: (பார்படோஸ்) தென் ஆப்.-இங்கி.

ஏப். 18: (கிரெனடா) அயர்லாந்து-இலங்கை.

ஏப். 19: (பார்படோஸ்) மே.இ.தீவு-வங்கதேசம்.

ஏப். 20: (கிரெனடா) ஆஸி.-நியூஸி.

ஏப். 21: (பார்படோஸ்) மே.இ.தீவு-இங்கிலாந்து.

ஏப். 24: (ஜமைக்கா) அரை இறுதி.

ஏப். 25: (செயின்ட் லூசியா) அரை இறுதி.

ஏப். 28: (பார்படோஸ்) இறுதி.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  About

  இஸ்லாமிய செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் ஒப்பற்ற இணையதளம்.

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: