சற்றுமுன்:உலகின் உயர்ந்த மனிதர் மணம்புரிந்தார்

Posted on 032847pm. Filed under: உலகம், வித்தியாசமானவை |

உலகத்திலேயே அதிக உயரமானவரான சீனாவைச் சேர்ந்த பவொ ஜிஷன் மணம் முடித்துள்ளார். இவரது உயரம் 7அடி 9 அங்குலமாகும் இவரது மனைவியின் உயரம் 5 அடி 6 அங்குலம்.

படம்: CNN.com
செய்தி:CNN.com
Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  About

  இஸ்லாமிய செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் ஒப்பற்ற இணையதளம்.

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: