சற்றுமுன்:குறைவாகப் படித்தவர்களுக்கு அதிக வேலைவாய்ப்பு

Posted on 032823pm. Filed under: இந்தியா, கல்வி, பொருளாதாரம் |

1999-2000 முதல் 2004ஆம் ஆண்டில் வந்த புதிய 70மில்லியன் வேலைவாய்ப்புகளில் 42% நடுநிலைப் பள்ளிக்கும் குறைவாகப் படித்தவர்களுக்கே வந்துள்ளது என ஒரு ஆய்வு கூறுகிறது.
அடுத்ததாக ஆரம்பப் பள்ளியில் படித்தவர்கள் 18மில்லியன் வேலைகளைப் பெற்றுள்ளார்கள்.

Less educated corner new jobs Times of India

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  About

  இஸ்லாமிய செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் ஒப்பற்ற இணையதளம்.

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: