விடுதலைக்கு பிரார்த்திப்போமாக!

Posted on 080155am. Filed under: அறிவிப்பு, சட்டம் - நீதி, தீர்ப்பு |

கோவை குண்டு வெடிப்பு வழக்கின் தீர்ப்பு இன்று மாலை கோவை நீதிமன்றத்தில் வழங்கப்பட இருக்கிறது.

அப்பாவிகளான இவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க நியாத்தின் நீதிபதியான எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்விடத்தில் கையேந்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

இவண்,

இஸ்லாமிக் நியுஸ்

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  About

  இஸ்லாமிய செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் ஒப்பற்ற இணையதளம்.

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: