ஹஜ்:சென்னையிலிருந்து புறப்படும் விமானங்களின் கால அட்டவணை

Posted on 0111556am. Filed under: ஹஜ் |

       விமான எண்                           புறப்படும் நாள்              புறப்படும் நேரம்

 1. sv 5247                                             3  Nov                                          4:15pm

 2. ”   5249                                              02 dec                                          3:15am
 3. ”   5251                                               02 dec                                          6:15pm
 4. ”   5247                                              03 dec                                           1:15pm
 5. ”   5253                                              03dec                                            4:15pm
 6. ”   5249                                             04dec                                             6:15am
 7. ”   5251                                              05 dec                                            1:15am
 8. ”   5253                                              05 dec                                            3:15am
 9. ”   5247                                             05dec                                              9:15pm
Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  About

  இஸ்லாமிய செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் ஒப்பற்ற இணையதளம்.

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: