அபுதாபியில் ஆங்கிலத்தில் ஜும்ஆ குத்பா உரை

Posted on 022130pm. Filed under: ஆன்மீகம் | Tags: , , , , , , |

அபுதாபியில் ஆங்கிலத்தில் ஜும்ஆ குத்பா உரை

 அபுதாபி அல் பத்தீன் பகுதியில் ஆங்கிலத்தில் ஜும்ஆ குத்பா உரை வாரந்தோறும் நிகழ்த்தப்பட உள்ளது.

தகவல் உதவி : aimanabdulwahab@hotmail.com / aimantimes@yahoogroups.com

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

    About

    இஸ்லாமிய செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் ஒப்பற்ற இணையதளம்.

    RSS

    Subscribe Via RSS

    • Subscribe with Bloglines
    • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
    • Subscribe in Google Reader
    • Add to My Yahoo!
    • Subscribe in NewsGator Online
    • The latest comments to all posts in RSS

    Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: