அமெரிக்காவில் 100 ல் ஒருவர் சிறையில்

Posted on 022936pm. Filed under: அமெரிக்கா, உலகம் |

இலண்டன் அரசவைக் கல்லூரியின் ‘உலக சிறைகள் தொடர்பாக நடைபெற்ற ஆய்வில் ஜனவரி 2008 க்கான அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில் அமெரிக்காவில் பாலியல் குற்றங்கள், போதைக்குற்றங்கள் தொடர்பாக 2.3 மில்லியன் வயதானவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அங்குள்ள 230 மில்லியன் வயதானவர்களில் 99.1 ல் ஒன்றாகும்.

Report says more than 1 in 100 Americans now behind bars, making US world incarceration leader

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  About

  இஸ்லாமிய செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் ஒப்பற்ற இணையதளம்.

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: