இஸ்லாமிக் நியுஸ்

Posted on 052645am. Filed under: அறிவிப்பு |

இஸ்லாமிக் நியுஸ் இணையதளத்தில் சமிப காலமாக பதிவைடுவதில் சற்று தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளதை அனைவரும் அறிவோம் இன்ஷா அல்லாஹ் விரைவில் புதிய மாற்றங்களுடன் இந்த இணையதளம் சிறகடிக்கும்…

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

2 Responses to “இஸ்லாமிக் நியுஸ்”

RSS Feed for Islamic News Comments RSS Feed

Assalamu alaikkum,

I need of our islamic news update my mail id daily.

Regard
K.Mohamed Basha

Usefull website update news daily or weekly once.Insha-allah update.
By.
M.MOHAMED MOHSIN
THARUL ISLAMIC YOUTH FOUNDATION
ATTUR T.K
SALEM D.T


Where's The Comment Form?

  About

  இஸ்லாமிய செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் ஒப்பற்ற இணையதளம்.

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: